Hlášky ze seriálu

6. listopadu 2009 v 11:35 | Kamča |  »Hlášky«
Booth: What are you trying to do?
Brennan: Blackmail you.
Booth: Blackmail a federal agent.
Brennan: Yes.
Booth: I don't like it.
Brennan: I'm fairly certain you're not supposed to.
Booth: Fine. You're in.
Booth: O co se to pokoušíš?
Brennanová: Vydírat tě.
Booth: Vydírat federálního agenta?
Brennanová: Ano.
Booth: To se mi nelíbí.
Brennanová: Jsem naprosto přesvědčená, že to tak má být.
Booth: Dobře. Vzdávám to.Booth: We're Scully and Mulder.
Brennan: I don't know what that means.

Booth: Jsme jako Scullyová a Mulder.
Brennanová: Nevím, co to znamená.

Angela: (Talking about Brennan's book) Who you captured perfectly is Booth. Buttoned down, but buckets of sexual confidence which I, for one, would love to tap.
Zack: It's not right to discuss tapping asses in front of a soaker.


Angela: (Mluvíc o knize Brennanové) Bootha jsi vystihla naprosto přesně. Kravaťák, ale plný sexuální jistoty, kterou bych alespoň jednou ráda proklepla.
Zack: Není správné hovořit o poplácávání zadečků před mrtvolou.


Brennan: (frustrated) Uhhh! You are an insufferable...arrogant...man!
Booth: Ooh, so only a woman could know a woman. I thought women wanted us to understand them!
Angela: Not really. A magician never wants to reveal her tricks.
Booth: (to Angela) We're having a private conversation.
Angela: I'm not here.
Brennan: So, you think you know women just because you live with some sexy lawyer? Unbelievable.
Angela: You live with a sexy lawyer?
Booth: She has her own place. Ok?

Brennanová: (frustrovaně) Aaa! Jsi tak nesnesitelně...arogantní...chlap!
Booth: Aha, takže jen žena dokáže poznat ženu. Myslel jsem, že chcete, abychom vám rozuměli!
Angela: Vlastně ani ne. Kouzelník nikdy nechce odhalit své triky.
Booth: (k Angele) Vedeme tu soukromý hovor.
Angela: Jako bych tu nebyla.
Brennanová: Takže ty si myslíš, že znáš ženy jen proto, že žiješ s nějakou sexy právničkou? Neskutečné.
Angela: Ty žiješ se sexy právničkou?
Booth: Ona má svůj vlastní byt! Jasné?

Booth: Can we talk about something else?
Brennan: Sure. Tessa?
Booth: Tessa!? No. Why do you want to talk about Tessa?
Brennan: Why? Why? Why not? I'm sorry, we won't talk about Tessa.
Booth: I prefer if we would just stay on point and talk about things that you like to talk about, like dead people. Dead bodies?
Brennan: (upset) Sure, sure. You've killed a lot of people, right? When you were a sniper?
Booth: Maybe we shouldn't talk at all.

Booth: Můžeme mluvit o něčem jiném?
Brennanová: Jistě. Co o Tesse?
Booth: O Tesse!? Ne. Proč chceš mluvit o Tesse?
Brennanová: Proč? Proč? Proč ne? Tak promiň, nebudeme o Tesse mluvit.
Booth: Dal bych přednost tomu, kdybychom byli věcní a mluvili o věcech, o kterých mluvíš ráda ty - jako třeba o mrtvolách. Co mrtvoly?
Brennanová: (otráveně) Jasně, jasně. Zabil jsi dost lidí, že? Když jsi byl ostřelovač?
Booth: Možná bys neměla mluvit vůbec.

Angela: (Referring to Brennan) Please, she's been sleeping alone for months! She has enough pent up sexual energy to power a small mid-western city.


Angela: (o Brennanové) Prosím... Vždyť spí sama už celé měsíce! Má dostatek nevybité sexuální energie na to, aby utáhla provoz malého středozápadního města.


Booth: Thank you.
Brennan: For what?
Booth: For going with my instincts in there.
Brennan: I did not back up your instincts. I bought time to find the facts I need to tell me what happened to Nester Olivos.
Booth: I thought we understood each other.
Brennan: Oh, that's bad, understanding each other?

Booth: Díky.
Brennanová: Za co?
Booth: Že jsi následovala moje instinkty.
Brennanová: Nesledovala jsem tvoje instinkty. Jen jsem si koupila čas, abych mohla najít fakta, která potřebuji k tomu, abych mohla říci, co se stalo Nesteru Olivosovi.
Booth: Myslel jsem, že si rozumíme.
Brennanová: Aha, a to je špatné - rozumět si?

Brennan: You are the least objective person I have ever met.
Booth: Thank you!
Brennan: It's not a compliment.

Brennanová: Ty jsi ten nejméně objektivní člověk, kterého znám.
Booth: Děkuji.
Brennanová: To není kompliment!

Brennan: We can't have just anyone step into the forensics area and contaminate all the "boring details."
Booth: The "boring details" was my signal for you to stop talking, okay? I want my own card.
Brennan: Well, I want my own gun.
Booth: Last time you had a gun you shot someone.
Zack: He was a bad guy.

Brennanová: To nejde, aby jen tak někdo vstupoval do forenzní vědy a kontaminoval všechny ty "nudné detaily".
Booth: Můj výraz "nudné detaily" byl signál, abys přestala mluvit, jasný? Chci vlastní vstupní kartu.
Brennanová: No, tak já chci vlastní zbraň.
Booth: Když jsi naposledy měla vlastní zbraň, tak jsi někoho postřelila.
Zack: Ale byl to zlej chlap.

Hodgins: There are some things you learn by doing... riding a bike, driving a car, pleasing a woman.
Zack: I can't ride a bike or drive a car.
Hodgins: Or apparently please a woman.

Hodgins: Jsou věci, které se naučíš jen praxí ... jezdit na kole, řídit auto, jak potěšit ženu.
Zack: Neumím jezdit na kole, ani řídit auto.
Hodgins: A zjevně ani potěšit ženu.

Zack: Sometime when you're not busy, I wonder if I could ask you a few questions about sexual positions.
Booth: If you even try, I will take out my gun and shoot you between the eyes.


Zack: Zajímalo by mě, jestli bych ti někdy, až budeš mít míň práce, mohl položit několik otázek o sexuálních pozicích?
Booth: Jestli to jen zkusíš, tak vytáhnu zbraň a střelím tě mezi oči.


Denise: If I were your cannibal, would I have pointed out that there were human bones in the bear after the autopsy?
Brennan: An autopsy on an animal is called a necropsy.
Denise: Yeah, there's a reason I get all the guys and you don't.

Denisa: Kdybych byla váš kanibal, copak bych poukázala na to, že jsem během pitvy mědvěda našla lidské kosti?
Brennanová: Pitvě zvířete se říká nekropsie.
Denisa: Jo, tak teď chápu, proč na mě letí všichni chlapi a na vás ne.

Angela: So, did you catch the guy?
Brennan: No, Booth lost him in the woods.
Booth: Whoa, wait a second. I didn't lose him.
Brennan: Well, you didn't catch him.
Angela: So, you two have the night free?
Brennan: Yes, we can't do anything until I get a determination on that meat and Booth has to wait until it's light to look for the guy he lost.

Angela: Tak chytli jste toho chlápka?
Brennanová: Ne, Booth ho ztratil v lese.
Booth: No moment. Já ho neztratil.
Brennanová: Hmm, ale nechytil jsi ho.
Angela: Takže máte oba volný večer?
Brennanová: Ano, nemůžeme dělat vůbec nic, dokud nedostanu výsledky té tkáně a Booth musí čekat, až bude světlo, aby mohl hledat toho chlapa, co ztratil.

Brennan: Everybody's pumping me.
Booth: Sorry?
Brennan: For information on the case.
Booth: Bones, they're only pretending to be interested in the case.
Brennan: Why?
Booth: They're hitting on you.
Brennan: Are you sure?
Booth: Yes, I'm sure. You're the hottest thing this town has seen in a long time.

Brennanová: Každý na mě doráží.
Booth: Co prosím?
Brennanová: Kvůli informacím o případu.
Booth: Kostičko, oni jen předstírají, že je ten případ zajímá.
Brennanová: Proč?
Booth: Jedou po tobě.
Brennanová: Jsi si jistý?
Booth: Jo, to jsem. Jsi ta nejvíc sexy věc, kterou v tomhle městě viděli za posledních pár let.

Zack: I saw a documentary once where a bear got in a car and drove away.
Hodgins: That was not a documentary. It was a cartoon.

Zack: Jednou jsem viděl dokumentární film, kde medvěd vlezl do auta a odjel s ním pryč.
Hodgins: To nebyl dokumentární film. Byla to kreslená pohádka.

Brennan: What if I have to shoot? What part of his body should I hit?
Booth: The part that isn't me.

Brennanová: Co kdybych musela vystřelit? Na jakou část těla mám mířit?
Booth: Na jakoukoliv, která není moje.

Angela: Well, I wouldn't bet a date with Colin Farrell on it.
Brennan: I know him! He's funny.
Angela: Funny is Will Ferrell, sweetie. Hot, is Colin Farrell.

Angela: No, tak na to bych nevsadila ani rande s Colinem Farrelem
Brennanová: Toho znám! Je legrační.
Angela: Legrační je Will Ferrell, zlatíčko. Colin Farrell je sexy.

Brennan: I'm afraid Angela might quit.
Booth: I'm amazed she stuck it out this long.
Brennan: Why?
Booth: Because she's human?

Brennanová: Bojím se, že Angela chce odejít.
Booth: Udivuje mě, že tu zůstala trčet tak dlouho.
Brennanová: Proč?
Booth: Protože je člověk?

Angela: What do you guys even talk about when he drives you to work?
Zack: I mostly sleep. Hodgins mostly yells at the radio.

Angela: O čem si vy dva vůbec povídáte, když tě Hodgins vozí do práce?
Zack: Já většinou spím. A Hodgins většinou vyřvává s rádiem.

Angela: I'm an artist. I used to draw naked guys. Now I draw dead guys.
Angela: Jsem umělkyně. Dřív jsem kreslila nahé chlapy. Teď kreslím mrtvé chlapy.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama